Pozvánka k volbám do Zastupitelstva Pardubického kraje v roce 2020.

20. 9. 2020

Vážené voličky, vážení voliči.

Volební kalendář odečítá dny, které zbývají do říjnových voleb. Jednotlivé strany se předhánějí ve volebních slibech, mnohdy populistických. Na jedné straně slibují šetřit, na straně druhé přenášejí finanční břemeno na občany. Jednou ze stran, které se ucházejí    o Vaše hlasy je i Komunistická strana Čech a Moravy. Nejsme stranou, která patří do výše zmiňovaných skupin.

Naše politické krédo je stát na straně lidí, kteří poctivě pracují a těch, kteří patří k sociálně nejzranitelnějším. Tedy lidem na zaslouženém odpočinku, matkám samoživitelkám, hendikepovaným lidem a mnoha dalším potřebným. Tlak na vytváření podmínek pro důstojné naplnění životních potřeb není ze strany KSČM populismem, ale zcela přirozenou snahou přispět k naplnění legitimních potřeb a nároků těch, o kterých jsme psali výše. Upřímně řečeno, chápeme to jako povinnost státu i jako úkol pro naši stranu.

To, že by si lidé v naší zemi zasloužili více, je samozřejmé. Bohužel současná ekonomická situace a existující společenské zřízení tyto sociální potřeby neumožňují naplňovat v dostatečné míře. Řešení sociálních otázek je jednou z priorit KSČM.

Zmínil jsem se jenom o několika bodech, které se nám budou lépe prosazovat, když nám dáte svůj hlas a my budeme mít své zástupce v Zastupitelstvu Pardubického kraje.

Jen pro připomenutí, Komunistická strana Čech a Moravy má volební číslo 63.

Za všechny, kteří jsou na naší kandidátce, slibuji: „Nedáme vás“!

 

Ivan Bělohlávek, předseda OV KSČM Chrudim