Petice k NATO

10. 8. 2016

Politika NATO představuje stále vážnější bezpečnostní riziko. Nebezpečné cíle, jež byly na pořadu summitu ve Varšavě 8. - 9. 6. 2016, odsoudilo stanovisko ÚV KSČM z 25. 6. 2016 i demonstrace téhož dne v centru hlavního města Prahy, kde s námi našla společnou řeč i řada osobností napříč širokým politickým spektrem (L. Procházková, Z. Troška, J. Čarnogurský a d.). V podobném duchu se na vládu ČR, aby závěry summitu odmítla podpořit, obrátily dvě výzvy bezpečnostních expertů, vědců a veřejných činitelů.

Vláda těmto požadavkům nevyšla vstříc. Tím většímu tlaku je nezbytné ji vystavit. V příloze naleznete text petice, odsouhlasené Výkonným výborem ÚV KSČM dne 18. 7. t. r., pro niž se podařilo získat podporu řady občanských iniciativ a osobností (jak to názorně dokládá i složení petičního výboru). Petice reaguje na vážná bezpečnostní rizika politiky NATO, vystupňovaná závěry nedávného varšavského summitu aliance.

Petice je součástí širšího komplexu kroků, které připravujeme, jež budou zahrnovat i chystanou iniciativu komunistických zákonodárců k vyvolání referenda o tom, zda má ČR v NATO setrvat či z této aliance vystoupit.

Elektronickou verzi petice můžete podepisovat zde